El present lloc web és titularitat de:

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U.
N.I.F.: A53158077
Inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 1972, foli 20, fulla A-40590.
Paseig Doctor Gadea, 10
03001 Alacant
Tel: 965315800

POLÍTICA DE COOKIES 

Una cookie és un fitxer que es descarrega en l’ordenador/telèfon intel·ligent/tableta de l’usuari en accedir a determinades  pàgines web per a emmagatzemar i recuperar informació  sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip. Per a conéixer més informació sobre les cookies, Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. convida  a accedir al següent enllaç: http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/usuario.

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. utilitza en aquest lloc web la següent tipologia de cookies:

Són estrictament necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l’usuari: si es desactiven aquestes cookies, no podrà rebre correctament els nostres continguts i serveis;

Tipus

Caducitat

Finalitat

Pròpies/Tercers

_gid, _gat,_ga Variable.

_gid: al finalitzar sessió

_ga: 26 mesos

Estes cookies s’utilitzen per a recollir informació sobre com usen aquestes pàgines web els nostres visitants.  Google Analytics
_icl_current_language Persistent Cookie utilitzada per emmagatzemar les preferències d’idioma a la web  Pròpia
ct-ultimate-gdpr-cookie, ct-ultimate-gdpr-cookie-level 30 dies Aemmagatzemar les preferències de cookies a la web. Pròpia
PHPSESSID Al finalitzar sessió Cookie de sessió de l’usuari per a millorar l’experiència d’usuaris registrats en la web Pròpia

DESACTIVACIÓ DE COOKIES

L’usuari podrà triar quines cookies vol que funcionen en aquest lloc web mitjançant la configuració del navegador; per exemple:

Chrome, des de http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer,  des de http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in- internet-explorer-9

Firefox, des de http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, des de http://support.apple.com/kb/ph5042

També pot usar altres eines de tercers, disponibles en línia, que permeten als usuaris detectar les cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seua desactivació (per exemple, Ghostery: https://www.ghostery.com/about-ghostery/privacy-statements/http://www.ghostery.com/faq.

L’acceptació de la present política de cookies implica que l’USUARI ha sigut informat d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. disposa del consentiment de l’USUARI per a l’ús d’aquestes.

PROTECCIÓ DE DADES.- D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, posem en el seu coneixement que les dades que ens facilite a través del present lloc web seran objecte d’un tractament titularitat de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.O, sent utilitzats amb l’única finalitat de gestionar les prestacions de béns i/o serveis oferides per Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. en l’àmbit de la seua activitat a través del present lloc web, estant legitimat aquest tractament per la pròpia prestació del servei i sobre la base dels articles 1088, 1254 i concordants del Codi Civil.

En el cas de sol·licitud d’alta a través dels formularis continguts en present lloc web, serà obligatori subministrar els camps requerits en cadascun dels apartats. De no emplenar aqueixos mínims camps obligatoris el sistema impedirà generar l’enviament del formulari i apareixerà una pantalla d’avís sol·licitant que es proporcionen aqueixes dades obligatòries.

Amb l’emplenament d’aquests formularis i amb l’enviament de comunicacions de contacte a través de correu electrònic, l’usuari presta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. amb les finalitats ressenyades en els paràgrafs anteriors així com per a, en el seu cas, rebre comunicacions comercials relatives únicament als productes i/o serveis oferits pel titular del present lloc web, realitzades a través de correu electrònic o mig equivalent.

S’informa que també podria obtindre’s informació, de manera anònima, referent a les pantalles visitades pels usuaris, el temps de permanència en el lloc web, així com a les descàrregues efectuades, als sols efectes estadístics, que permeten elaborar millores en els serveis prestats i dur a terme tasques bàsiques d’administració. Encara que no es recull cap altre tipus de dada sobre la navegació, s’instal·len en l’equip de l’usuari exclusivament les ‘cookies’ necessàries per a mantindre activa la seua sessió privada amb la finalitat de permetre l’accés als continguts restringits del web.

Les seues dades personals seran conservats mentre es mantinga la prestació de béns i/o serveis per part de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. i amb posterioritat a la mateixa durant un termini màxim de 4 anys, que és el previst legalment per al compliment d’obligacions fiscals i tributàries. Transcorregut aquest termini, les dades seran bloquejades conforme al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar i, transcorregut aquest, es procedirà a la seua completa eliminació.

En relació amb les seues dades personals, vosté té els següents drets:

· Dret d’accés: Conéixer que tipus de dades i el tractament que s’està duent a terme.
· Dret de rectificació: Sol·licitar la modificació de les seues dades per ser aquests inexactes o no veraces.
· Dret de portabilitat: Obtindre una còpia de les dades que estiguen sent tractats.
· Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.
· Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seues dades quan el tractament ja no resulte necessari.
· Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions  comercials.
· Dret a revocar el consentiment  prestat, sent la seua petició processada en el termini aproximat de 10 dies.
· Dret a interposar una reclamació enfront de l’autoritat de control (a Espanya l’AEPD).

Pot exercir els seus drets davant Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U, remetent la seua sol·licitud a la següent adreça: PasseigDoctor Gadea, núm. 10, 03008 Alacant, o a través del correu electrònic info@sptcv.net. La sol·licitud haurà de contindre nom, cognoms de l’interessat, fotocòpia del DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifique i, en el seu cas, de la persona que el represente,  així com document  acreditatiu  de la representació, petició  en què es concreta la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula.  Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Respecte  al dret d’accés, únicament  es denegarà quan siga exercitat en un interval inferior a dotze mesos i no s’acredite gens d’interés legítim a aquest efecte, així com quan la sol·licitud siga formulada per persona diferent a la de l’afectat.

El titular del present lloc web ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del medi físic o natural.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.- Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana,  S.A.U. ostenta tots els drets sobre propietat intel·lectual i industrial relatius al contingut i disseny del seu lloc, excepte d’aquelles marques i/o logotips que siguen propietat dels seus respectius titulars.

Queda expressament prohibida la reproducció, total o parcial, del present lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés del seu titular.